Huishoudelijk & reglement

Manege Pareynhof heeft een aantal huisregels ten behoeve van een veilig, verantwoord en plezierig verblijf. Deze regels gelden voor alle klanten en bezoekers.

 

Algemeen voor alle bezoekers van de manege Pareynhof:

 • Klanten en bezoekers worden geacht van de geldende regels op de hoogte te zijn;
 • Iedereen die zich op het terrein van de manege Pareynhof bevindt, doet dit op eigen risico;
 • Manege Pareynhof is niet aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan uw persoonlijke eigendommen;
 • Aanwijzingen van het personeel dienen te worden opgevolgd;
 • Manege Pareynhof kan geen verantwoordelijkheid op zich nemen voor de op zijn bedrijf verblijvende kinderen;
 • Kinderen jonger dan 10 jaar mogen alleen onder toezicht van een volwassene op het terrein van manege Pareynhof verblijven;
 • Het is de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers dat hun kinderen, ook die van 10 jaar en ouder, zich aan de geldende regels houden. Ouders/verzorgers blijven aansprakelijk voor het gedrag van hun kinderen. Eventueel aangerichte schade dient door de ouders/verzorgers volledig te worden vergoed;
 • Wanneer u op het terrein personen aantreft van wie u vermoedt dat zij er niet thuis horen, dient u direct het personeel te waarschuwen;
 • Het is verboden te roken op het manege terrein met uitzondering van de aangewezen plaatsen. De wet verbiedt roken in sportaccommodaties/cafés;
 • Properheid staat hoog in het vaandel bij de manege Pareynhof. Vanzelfsprekend verwachten wij dat ook van onze bezoekers;
 • Wanneer een klant of bezoeker zich ondanks een waarschuwing niet aan de regels houdt kan de toegang tot de manege Pareynhof worden ontzegd.

 

Voor iedere ruiter geldt:

 • Bij het rijden dienen alle ruiters een goed passende rijcap met gesloten kinband met CE-markering en EN-1348 teken te dragen;
 • De manege Pareynhof beschermt al haar leden en vrijwilligers maximaal door het afsluiten van de nodige verzekeringen middels een lidmaatschap van Paardensport Vlaanderen;
 • Elke ruiter is verplicht een lidmaatschap bij Paardensport Vlaanderen af te sluiten;
 • Een ieder is aansprakelijk voor de door hem of hen, aan de eigendommen van de manege, aangerichte schade. Elke geconstateerde schade wordt geacht veroor­zaakt te zijn door hem of hen die de betreffende zaak het laatst heeft of hebben gebruikt, indien en voor zover het tegendeel niet door de betrok­kene(n) wordt aange­toond;
 • Er wordt liefdevol omgegaan met de paarden en pony’s;
 • De paarden en pony’s dienen allemaal goed gepoetst te worden alvorens ze te berijden;
 • Het hindernissenmateriaal e.a. na gebruik altijd netjes opbergen;
 • Elke handeling in of dicht bij de rijbanen, die als storend ervaren wordt door de ruiter(s) aan het werk, dient vermeden te worden;
 • Tijdens de lesuren is de lesgever de enige persoon die lesgeeft;
 • Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken en/of ruiters in de les bemoeien;
 • De kruiwagen is enkel bestemd voor mest;
 • Uitwerpselen en dergelijke van het paard worden door diens eigenaar/berijder opgeruimd, vooraleer hij deze plek verlaat (opzadel box, wasplaats, pistes, gang,…);
 • Eigen materiaal van uw paard of materiaal van de manege niet laten rondslingeren;
 • Stro, hooi en voeder worden ENKEL gegeven door het personeel van de manege Pareynhof;
 • Het bewaren van uw goederen op de manege is volledig op eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of diefstal;
 • Alle lessen zijn op afspraak. Indien u niet aanwezig kan zijn in de les, moet u 24u op voorhand afmelden anders zijn we genoodzaakt u de les aan te rekenen.

 

Rijbaanregels

Omwille van duidelijkheid en veiligheid gelden er regels voor het rijden in de rijbaan. Deze regels zijn van kracht tenzij de instructeur een andere opdracht geeft.

 • Het betreden of verlaten van de rijbaan moet luid worden aangekondigd;
 • Op- en afstijgen in de rijbaan dient op de AC-lijn plaats te vinden;
 • De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren op de hoefslag voorrang;
 • De combinatie die een snellere gang heeft en/of zijgangen rijdt heeft altijd voorrang;
 • Bij het passeren moet men elkaar ruimte geven en niet afsnijden;
 • Bij het rijden dienen de deuren te zijn gesloten;
 • Leswisselingen dienen geordend plaats te vinden;
 • Het betreden en verlaten van de rijbaan gebeurt met het paard aan de hand;
 • Eerst de nieuwe paarden naar binnen en dan de paarden naar buiten;
 • Als een ruiter zich onzeker voelt bij het op en afstijgen vraagt deze om assistentie;
 • Het is niet toegestaan kauwgom te eten tijdens het rijden;
 • Het is niet toegestaan alcohol voor en/of tijdens het paardrijden te nuttigen;
 • Ruiters dienen rijlaarzen te dragen of stevige schoenen met een gladde zool en een kleine hak, gecombineerd met chaps;
 • Bij het rijden dienen de schoenen ruim in de stijgbeugel te zitten;
 • Bij het rijden geen grote, uitstekende sieraden of loshangende kleding of sjaal dragen;
 • Het aan- of uittrekken van kleding mag alleen als het paard wordt vastgehouden.

 

Hoe te handelen bij ongevalssituaties

 • Voorkom paniek!;
 • Bij een ongeval gaat iemand naar het slachtoffer en blijft erbij;
 • Zo snel mogelijk wordt het personeel gewaarschuwd;
 • Bij een ongeval in de rijbaan wordt gezorgd dat de paarden in de rijbaan niet bij het slachtoffer kunnen komen;
 • Eventuele andere ruiters stappen rustig aan de andere kant van de baan of verlaten de rijbaan;
 • Bij twijfel wordt een arts geraadpleegd of een ambulance gebeld.